Unit Peperiksaan

Bertanggungjawab menyelaras sepenuhnya urusan penilaian peperiksaan . Selain itu unit peperiksaan juga bertanggungjawab hal-hal berkaitan jadual peperiksaan , soalan-soalan peperiksaan , mencetak soalan peperiksaan dan juga keputusan peperiksaan . Unit ini juga menyimpan rekod keputusan pelajar selain dari senarai lulusan yang telah menamatkan pengajian di kolej komuniti . Unit ini disokong oleh penyelaras-penyelaras peperiksaan bagi setiap unit akademik

Bidang tugas Jawatankuasa Unit Peperiksaan

  • Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan kepada pensyarah
  • Menyimpan dan merekod bank soalan
  • Mencetak soalan peperiksaan akhir
  • Memantau perjalanan peperiksaan akhir yang dilaksanakan
  • Menyimpan dan merekod markah PB & PA pelajar
  • Menyediakan lembaran markah
  • Menyediakan laporan lulusan

Pegawai: Shahima Mohd Nadzri