Unit Pengambilan

PENGENALAN Unit Pengambilan merupakan sebuah unit yang menguruskan pengambilan, pendaftaran dan data pelajar Program Sepenuh Masa bagi peringkat Sijil Kolej Komuniti. Unit Pengambilan juga ialah salah satu unit dibawah perkhidmatan sokongan akademik. Unit ini bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pengambilan dan kemasukan pelajar serta mendokumentasi data dan rekod pelajar.